Wij proberen op verschillende manieren milieuvriendelijk te telen:

1) Waterrecuperatie:
Onze kwekerij is zo aangelegd dat al het water dat we gebruiken om de planten water te geven, terug opgevangen wordt.

2) Insectenbestrijding:
We doen beroep op natuur om insecten te bestrijden.
Zo hebben we werk gemaakt om vogelhuisjes en zwaluwnestjes op te hangen om deze dieren aan te trekken, maar hebben we ook een heus verblijf voor torenvalken opgehangen. 
Deze laatste zien we trouwens zo goed als dagelijks rondvliegen, wie dus een bezoekje brengt aan onze kwekerij heeft misschien geluk en ziet 'onze' torenvalk op jacht.
Daarnaast worden ook buizerds af en toe in de buurt van de kwekerij gesignaleerd.

3) Onkruid/ziektebestrijding:
Onkruidbestrijding in onze vollegrondsplanten gebeurt mechanisch, maar in de kwekerij proberen we zoveel mogelijk handmatig te wieden, zo wordt het gebruik van sproeistoffen tot een minimum herleidt.

4) Recuperatie potten en trays:
Onze stektrays, trays en potten worden deels hergebruikt: in juni laten wij deze ontsmetten d.m.v. gammastralen, waarna ze terug gebruikt worden.
Wat niet hergebruikt wordt versmolten en gerecycleerd.

5) Recuperatie kisten:
Voor kisten rekenen wij waarborg aan. Klanten kunnen deze terugbrengen tot begin juni van datzelfde seizoen. Deze kisten worden daarna in de kistenwasmachine, zodat nieuwe planten in propere kisten gekweekt kunnen worden.

6) Afval:
We proberen ook zoveel mogelijk afval te sorteren. Planten die niet meer geschikt zijn voor verkoop worden op het eind van het seizoen gescheiden van hun pot, waarna hun pot ontsmet en hergebruikt wordt. Deze planten worden gecomposteerd.

7) Elektrokarren:
Al onze bestellingen maken wij klaar met onze elektrokarren, die werken met oplaadbare batterijen.